Kontakta oss

  • Telefon
  • 08-442 15 40

  • Fax
  • 08-641 05 85
  • E-post
  • info@ekmansdorrar.se

7 skäl att byta dörr

En lägenhetsdörr av trä är väldigt lättforcerad för den som vill bryta sig in. De är också otäta och skapar drag och släpper in otrevliga lukter. Störande ljud från trapphuset är ett irriterande moment, och hur brandsäker är din lägenhet egentligen?

Boverkets byggregler föreskriver brand- och ljudklassade lägenhetsdörrar i nyproducerade flerbostadshus.
Borde inte du ha samma skydd där du bor?

1) Öka inbrottsskyddet.

På en vanlig lägenhetsdörr är det ofta träkarmen och dess infästning i väggen som är den svaga länken.
Med en säkerhetsdörr från Ekmans ökar inbrottsskyddet avsevärt, bland annat tack vare en stark karm av stål samt
ordentlig infästning tack vare robusta karmhylsor som spänns ut mot väggen och även skyddar infästningsskruvarna.
Lägg där till säkra lås med hakreglar samt 3 st bakkants-säkringar som försvårar för tjuven att separera karm och dörrblad så förstår ni varför ett byte till en säkerhetsdörr från Ekmans hjälper dig att skapa en ökad trygghet i ditt hem.
Har din granne redan en säkerhetsdörr? Då ökar tyvärr inbrottsrisken hos dig då tjuven alltid letar efter den enklaste vägen att ta sig in.
Prata med de övriga i huset och köp säkerhetsdörrar av Ekmans tillsammans, för ju fler som beställer vid samma tillfälle desto billigare blir det.

2) Säker låsning

Ju fler gånger en lägenhet har bytt ägare, desto större risk är det att det finns nycklar på drift. Många inbrott sker just genom att tjuven tar sig in med en gammal nyckel. När ni investerar i en säkerhetsdörr från Ekmans levererar vi med helt nya lås och låscylindrar och garanterar att det inte finns några nycklar på drift. Dessutom är båda låsen manipulations- och borrskyddade vilket ytterligare försvårar vid ett eventuellt inbrottsförsök.

3) Skydda lägenheten mot brand

En vanlig lägenhetsdörr hindrar över huvud taget inte brand från att ta sig in i lägenheten, men en brandklassad säkerhetsdörr från Ekmans håller branden borta i upp till 60 minuter (brandklass EI-60) från det att lågorna börjar slå mot dörren. Dessa minuter kan vara skillnaden mellan liv och död i många fall. Med Ekmans brandklassade säkerhetsdörrar kan man skapa vad brandmyndigheten kallar för brandceller. Detta innebär att lägenhetsdörrarna effektivt bromsar brand mellan lägenheter. Dörrarna är täta och hindrar rök från att tränga ut i trapphuset. Med anledning av detta föreskriver Boverkets byggregler brandklassade lägenhetsdörrar i samtliga nyproducerade lägenheter.

4) Hindra störande ljud från trapphus och andra olägenheter att tränga sig in hos dig

Är du trött på allt oljud från trapphuset och brummandet från hissmaskinen? Med en säkerhetsdörr från Ekmans kommer ni omgående efter installation att märka en avsevärd skillnad. Våra dörrar håller ljudklass R'w 35 dB som standard, men kan även tillverkas i R'w 40 dB.

5) Stoppa otrevliga lukter från att komma in i din lägenhet

En säkerhetsdörr från Ekmans förhindrar effektivt allt från matos till cigarettrök att tränga sig in i din lägenhet och försämra din hemmiljö.

6) Tänk på miljön

Är miljön lika viktig för dig som den är för oss? Ekmans säkerhetsdörr är, till skillnad från flera av våra konkurrenters produkt, tillverkad i Sverige, vilket innebär minimal miljöpåverkan. Genom att köpa svenskt främjar ni även den svenska arbetsmarknaden. Naturligtvis ser vi även till att din gamla dörr med alla dess komponenter återvinns på bästa möjliga sätt.

7) Sänkt hemförsäkringspremie

När du installerar en säkerhetsdörr från Ekmans erbjuder de flesta försäkringsbolag en kraftigt reducerad hemförsäkrningspremie. Detta gör att du inom en överskådlig framtid får tillbaka hela beloppet som du lägger ut när du investerar i en säkerhetsdörr.

Detta är ett utdrag från Trygg Hansa gällande privat hemförsäkring:

”En säkerhetsdörr i lägenheten, minskar risken för inbrott. Dessutom får du rabatt på din lösörespremie och din självrisk sänks med 1 200 kr.
Med godkänd säkerhetsdörr menas en inbrottsskyddande dörr enligt Svensk standard (SS 81 73 45 klass 2 eller SS-ENV 1627 klass 3). ”