SPEGELMÖNSTER OCH PROFILERING

Till våra brand- och säkerhetsdörrar har vi tre standardutföranden på spegelprofilering. Passar väl i t.ex. trapphus där man vill ha lite mer levande dörrar.

Plåten stansas på gångjärnsidan, anslagssidan eller på båda sidor.

För övriga utföranden ber vi Er kontakta Ekmans för konsultation.

Säkerhetsdörrar med träpanel

Till äldre fastigheter där man vill bevara trapphusets tidstypiska utseende har vi lång erfarenhet av specialanpassade lösningar. Våra säkerhetsdörrar kan kombineras med måttanpassade speglar och lister för att helt återskapa de befintliga dörrarnas utseende.