Logo

Hitta rätt dörr

Produkter
Dörrtyp
Hängning
Karm
Placering
Brandklass
Brandgasklass
Inbrottsskydd
Tamburdörr
Ljudreduktion
Korrosivitetsklass
Visa dörrar

Filtrera produkter

Visar dörrar
 • HI-YD 13x21M

  • 13x21M
  • Vänster
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 13x21M

  • 13x21M
  • Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 12x21M

  • 12x21M
  • Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 12x21M

  • 12x21M
  • Vänster
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 11x21M

  • 11x21M
  • Vänster
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 11x21M

  • 11x21M
  • Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 10x21M

  • 10x21M
  • Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 10x21M

  • 10x21M
  • Vänster
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 10x20M

  • 10x20M
  • Vänster
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 10x20M

  • 10x20M
  • Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 9x21M

  • 9x21M
  • Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 9x21M

  • 9x21M
  • Vänster
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 9x20M

  • 9x20M
  • Vänster
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 9x20M

  • 9x20M
  • Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 13x21M

  • 13x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 13x21M

  • 13x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 12x21M

  • 12x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 12x21M

  • 12x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 11x21M

  • 11x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 11x21M

  • 11x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 10x21M

  • 10x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 10x21M

  • 10x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 10x20M

  • 10x20M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 10x20M

  • 10x20M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 9x21M

  • 9x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 9x21M

  • 9x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 9x20M

  • 9x20M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 9x20M

  • 9x20M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 8x21M

  • 8x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 8x21M

  • 8x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 8x20M

  • 8x20M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-YD 8x20M

  • 8x20M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
 • HI-BD 13x21M

  • 13x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 13x21M

  • 13x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 13x20M

  • 13x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 13x20M

  • 13x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 12x21M

  • 12x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 12x21M

  • 12x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 12x20M

  • 12x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 12x20M

  • 12x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 11x21M

  • 11x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 11x21M

  • 11x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 11x20M

  • 11x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 11x20M

  • 11x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 10x21M

  • 10x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 10x21M

  • 10x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 10x20M

  • 10x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 10x20M

  • 10x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 9x21M

  • 9x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 9x21M

  • 9x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 9x20M

  • 9x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 9x20M

  • 9x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 9x19M

  • 9x19M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 9x19M

  • 9x19M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 8x21M

  • 8x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 8x21M

  • 8x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 8x20M

  • 8x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 8x20M

  • 8x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 8x19M

  • 8x19M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 8x19M

  • 8x19M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 7x21M

  • 7x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 7x21M

  • 7x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 7x20M

  • 7x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 7x20M

  • 7x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Brandgasklass S200 enl. SS-En 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-SD-RC4 10x21M

  • 10x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC4 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-BD-120 10x21M

  • 10x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI120-S200
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-BL 7x15M

  • 7x15M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 10x13M

  • 10x13M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 10x10M

  • 10x10M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 10x9M

  • 10x9M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 9x10M

  • 9x10M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 9x9M

  • 9x9M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 8x10M

  • 8x10M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 8x8M

  • 8x8M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 7x8M

  • 7x8M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 7x7M

  • 7x7M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 6x12M

  • 6x12M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 6x8M

  • 6x8M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 6x6M

  • 6x6M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-BL 5x5M

  • 5x5M
  • Vnster/Höger
  • Karm B
  • Brandklass EI60
 • HI-SD-RC3 13x21M

  • 13x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-SD-RC3 13x21M

  • 13x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-SD-RC3 12x21M

  • 12x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-SD-RC3 12x21M

  • 12x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-SD-RC3 11x21M

  • 11x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-SD-RC3 11x21M

  • 11x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-SD-RC3 10x21M

  • 10x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-SD-RC3 10x21M

  • 10x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-SD-RC3 9x21M

  • 9x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-SD-RC3 9x21M

  • 9x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 10×20,8M

  • 10x20,8M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Eklaminat
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 10×20,8M

  • 10x20,8M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Eklaminat
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 10×20,8M

  • 10x20,8M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Mahognylaminat
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 10×20,8M

  • 10x20,8M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Mahognylaminat
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 9×20,8M

  • 9x20,8M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Eklaminat
  • Brandklass EI-60
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Brandgasklass S200 enl. SS-EN 13501-2
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 9×20,8M

  • 9x20,8M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Eklaminat
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 9×20,8M

  • 9x20,8M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Mahognylaminat
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 9×20,8M

  • 9x20,8M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Mahognylaminat
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 9×20,8M

  • 9x20,8M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 9×20,8M

  • 9x20,8M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 10×20,8M

  • 10x20,8M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 10×20,8M

  • 10x20,8M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 10×20,8M

  • 10x20,8M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Eklaminat
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 10×20,8M

  • 10x20,8M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Eklaminat
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 9×20,8M

  • 9x20,8M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Mahognylaminat
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 10×20,8M

  • 10x20,8M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Mahognylaminat
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 9×20,8M

  • 9x20,8M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Eklaminat
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 9×20,8M

  • 9x20,8M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Eklaminat
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 9×20,8M

  • 9x20,8M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Mahognylaminat
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-LD-RC3 10×20,8M

  • 10x20,8M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Mahognylaminat
  • Brandklass EI30-S200
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-SYD-RC3 10x21M

  • 10x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-SYD-RC3 10x21M

  • 10x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
   
 • HI-SYD-RC3 9x21M

  • 9x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-SYD-RC3 9x21M

  • 9x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Inbrottsskydd RC3 enl. SS-EN 1627
  • Brandklass EI(2)15-EW60
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • CE: SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-BDD 24x27M

  • 24x27M
  • Vänster gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 24x27M

  • 24x27M
  • Höger gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 21x24M

  • 21x24M
  • Vänster gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 21x24M

  • 21x24M
  • Höger gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 20x21M

  • 20x21M
  • Vänster gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 20x21M

  • 20x21M
  • Höger gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 18x24M

  • 18x24M
  • Vänster gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 18x24M

  • 18x24M
  • Höger gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 18x21M

  • 18x21M
  • Vänster gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 18x21M

  • 18x21M
  • Höger gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
  • CE: SS-EN 14351-1
 • HI-BDD 16x21M

  • 16x21M
  • Vänster gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 16x21M

  • 16x21M
  • Höger gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 15x21M

  • 15x21M
  • Vänster gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 15x21M

  • 15x21M
  • Höger gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 14x21M

  • 14x21M
  • Vänster gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 13x21M

  • 13x21M
  • Höger gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 13x21M

  • 13x21M
  • Vänster gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BDD 14x21M

  • 14x21M
  • Höger gångdörr
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD-120 10x21M

  • 10x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI120-S200
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-SD-RC4 10x21M

  • 10x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200
  • Inbrottsskydd RC4 enl. SS-EN 1627
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2 enl. SS-EN ISO 12944-2
 • HI-BD-120 9x21M

  • 9x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI120-S200
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-BD-120 9x21M

  • 9x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI120-S200
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
 • HI-YD 13x21M

  Produkten har utgått.
 • HI-YD 13x21M

  • 13x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 12x21M

  • 12x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 12x21M

  • 12x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 11x21M

  • 11x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 11x21M

  • 11x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 10x21M

  • 10x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 10x21M

  • 10x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 9x21M

  • 9x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 9x21M

  • 9x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 9x20M

  • 9x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 9x20M

  • 9x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 13x21M

  • 13x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 13x21M

  • 13x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 12x21M

  • 12x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 12x21M

  • 12x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 11x21M

  • 11x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 11x21M

  • 11x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 10x21M

  • 10x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 10x21M

  • 10x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 10x20M

  • 10x20M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 10x20M

  • 10x20M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 9x21M

  • 9x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 9x21M

  • 9x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 9x20M

  • 9x20M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 9x20M

  • 9x20M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 8x21M

  • 8x21M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 8x21M

  • 8x21M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 8x20M

  • 8x20M
  • Vänster
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200 (ändras efter 1 nov)
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-YD 8x20M

  • 8x20M
  • Höger
  • Karm C
  • Brandklass EI60-S200
  • Ljudreduktion Rw 38 dB
  • Korrosivitetsklass C2
 • HI-BD 13x21M

  • 13x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 13x21M

  • 13x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 12x21M

  • 12x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 12x21M

  • 12x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 11x21M

  • 11x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 11x21M

  • 11x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 11x20M

  • 11x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 11x20M

  • 11x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 10x21M

  • 10x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 10x20M

  • 10x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 10x20M

  • 10x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 9x21M

  • 9x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 9x21M

  • 9x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 9x20M

  • 9x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 9x20M

  • 9x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 9x19M

  • 9x19M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 9x19M

  • 9x19M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 8x21M

  • 8x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 8x21M

  • 8x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 8x20M

  • 8x20M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 8x20M

  • 8x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 8x19M

  • 8x19M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 8x19M

  • 8x19M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 7x21M

  • 7x21M
  • Vänster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 7x21M

  • 7x21M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 7x20M

  • 7x20M
  • Höger
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 7x20M

  • 7x20M
  • Vnster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60
 • HI-BD 10x21M

  • 10x21M
  • Vnster
  • Karm A/B
  • Brandklass EI60