Logo
YDB1121V – Lagervara

HI-YD 11x21M

Modulmått:
Hängning:
Karmyp:
Karmyttermått:
Dörrbladsmått:
Karmdagsmått:
Vikt:

Brandklass:
Brandgasklass:
inbrottskydd:
Ljudreduktion:
Korrosivitetsklass:
CE-märkning:

11x21M
Vänsterhängd
A, B
1090x2090 mm
1023x2048 mm
1000x2045 mm
78 kg

EI(2)15-EW60


Rw 38 dB
C2 enl. SS-EN ISO12944-2
SS-EN 14351-1 + SS-EN 16034

Produktspecifikation


Teknisk specifikation

Material karm:
Material dörrblad:
Ytterbehandling:
Dörrbladets tjocklek:
Isolering:
Karmdjup:
Tröskel:
Tätningslist:

Låshus, daglås:
Låshus, nattlås över:

Övrigt:

Magizink
Magizink
Pulvergrundmålad (RAL 7035)
54 mm
Mineralull
98 mm
Fasad anslagströskel
Integrerad i karm + svällist

Assa 310-50


Förstärkt för dörrstängare på anslagssidan.

Brandklassad ståldörr för utvändigt bruk. Brandklass EI(2)15-EW60. CE-märkt SS-EN 14351-1 samt SS-EN 16034.
Levereras som standard med låshus Assa 310-50.

Ståldörren kan kompletteras med ett flertal tillval. Val av extra utrustning kan påverka leveranstiden och CE-märkning.

Dokument